Şayet Dünya’ya Asteroit Çarpmasaydı, İnsanlık Tarihi Çok Farklı Olabilirdi!

Şayet Dünya’ya Asteroit Çarpmasaydı, İnsanlık Tarihi Çok Farklı Olabilirdi!
Okunuyor Şayet Dünya’ya Asteroit Çarpmasaydı, İnsanlık Tarihi Çok Farklı Olabilirdi!

Asteroit çarpmaları, hiç elbet mümkün en tehlikeli doğal afetlerden biri. Lakin, felaket boyutundaki çarpmalar, son devirlerde yaşanmıyor. Bununla birlikte, Dünya’nın birinci periyodunda durum bu türlü değildi. Dünya, uzaydan gelen asteroitlerin ağır bombardımanı altında dövülüyordu. Yeni bir çalışma, bu çarpmaların daha evvel inanıldığından çok daha sık yaşandığını ve bu yüzden de Dünya’da hayatı destekleyecek şartların oluşumunu geciktirmiş olabileceğini ortaya çıkardı.

Çalışmada incelenen çarpmalar, 2,5 milyar ile 4 milyar yıl evvelki Arkean devrinde gerçekleşti. Bu mühlet zarfında, gezegenin ortamı çok farklıydı ve asteroitler tarafından bombalanmak kuşkusuz durumu daha da berbata götürdü.

Asteroit kalıntılarını tahlil eden bilim insanları, bu çarpışmaların tesirlerinin bir modelini oluşturdular. Akademik mecmua Nature Geoscience‘da yayınlanan bulgularına nazaran, büyük asteroit çarpmaları, mevcut modellerin önerdiğinden 10 kat daha sık olmak üzere yaklaşık 15 milyon yılda bir meydana geldi.

Büyük asteroidler Dünya’ya çarptığında, Dünya’nın kabuğunun bir kısmını eritti ve buharlaştırdı ve yüzeyde büyük bir enkaz bulutu oluşturdu. Bu bulutla yayılan kabuk kesimleri kum ve taş olarak tekrar Dünya yüzeyine yağdı. Bir bölgede ne kadar çok bu çeşit birikim varsa, orada o kadar çok asteroit çarpması yaşandığı anlaşılıyor. 

Arkean devri, hayatın Dünya’da birinci oluşmaya başladığı ve birebir vakitte atmosferdeki oksijenin yavaş toplandığı periyottu. Oksijenin kendisi, anaerobik alglerin fotosentez sırasında hür bırakmasından sonra, 2,5 milyar ila 541 milyon yıl evvel Proterozoik çağın başlarına kadar atmosferde kıymetli bir ölçüde mevcut değildi. Lakin bu yeni bulgulara nazaran, asteroit çarpmaları olmasa, Dünya’da oksijenin daha evvel birikmiş olabileceği ve buna paralel olarak hayatın da daha erken ortaya çıkabileceği düşünülüyor.

Online Müracaat