Nvidia “Yeni Bir Dünya” kuruyor; Dünyamızın Dijital İkizi Geliyor!

Nvidia “Yeni Bir Dünya” kuruyor; Dünyamızın Dijital İkizi Geliyor!
Okunuyor Nvidia “Yeni Bir Dünya” kuruyor; Dünyamızın Dijital İkizi Geliyor!

Nvidia, “omniverse”de Dünya gezegeninin dijital bir ikizini oluşturmak ve bu modeli iklim değişikliğinin geleceğine göz atmak için kullanmak istiyor. Bu dijital ikiz ile şirket, global ısınma ve beraberinde gelen doğal afetler açısından gelecekteki insanların karşılaşabileceği zorlukları görmeyi ve en fazla etkilenebilecek bölgelere, uluslara ve kentlere erken ihtarlar sağlamayı umuyor.

Şirket, Earth-2 (Dünya-2 yahut kısaca E-2) olarak isimlendirilen yeni bir AI üstün bilgisayarı ve içinde iklim değişikliğini kestirim etmek için bir sistem kurma planlarını duyurdu. Şirket, üç temel teknolojideki ilerlemeler nedeniyle fikrin artık bilim kurgu alanında olmadığını söylüyor: GPU ile hızlandırılmış bilgi süreç; derin öğrenme; fizik bilgili hudut ağları ve yapay zeka harika bilgisayarlar ile gözlemlenen ve öğrenilecek model data hazineleri.

Şirket CEO’su Jensen Huang, projenin büsbütün Nvidia tarafından finanse edildiğini doğruladı ve şimdi öbür hiçbir şirketin, ulus devletin yahut milletlerarası kuruluşun katılmadığını söyledi: “Artık dünyanın en büyüğü olan birkaç üstün bilgisayarımız var. Selene dünyanın altı numarası. Cambridge-1 (sağlık araştırmaları için kullanılan AI muhteşem bilgisayarı) sıhhat hizmetlerine adanmış bir harika bilgisayar olarak çalışmaya başladı – yaklaşık Selene’in boyutunda. Yani yaklaşık olarak dünyanın altıncı en büyük harika bilgisayarı büyüklüğünde üç yahut dört muhteşem bilgisayarımız var. Ve büsbütün bizim tarafımızdan finanse ediliyor.

Huang, maksatlarının iklim değişikliğine karşı gayrette yardımcı olmak olduğunu da kelamlarına ekledi: “Yazılımımızı çağdaş yapay zeka dünyasında geliştirebilmemiz için (bu projeyi) yaptık. Yazılım, büyük bilgisayar bilimcileri tarafından geliştirildi, fakat makinelerin yazılım geliştirmesi ile hızlandırıldı ve güçlendirildi. Earth-2’yi araştırmacılarımızın iklim değişikliğiyle çabaya katkıda bulunma yeteneklerine odaklanmak için yaratacağız.

Huang, şirketin “şimdiye kadar geliştirilmiş en güç verimli üstün bilgisayarı” yaratmasına imkan sağlayacağı için, Earth-2’nin mimarisini yakında tanıtmayı planladıklarını söyleyerek kelamlarına devam etti: “Dünya’yı fizikî bir şey olarak hayal ederseniz, bu alternatif dünyaların motoru olacaktır.

Hava durumunu iddia etmenin tersine iklim değişikliğini varsayım etmedeki sorun, vakit aralığının çok uzun olması ve dikkate alınması gereken çok fazla değişkenin bulunması. Nvidia, iklim değişikliğinin tesirlerini azaltmak ve değişikliklere ahenk sağlamak için en âlâ stratejileri geliştirmek için dünyanın farklı bölgelerindeki iklimi on yıllar boyunca kestirim edebilecek iklim modellerine muhtaçlığı olduğunu savunuyor.

Bu modeller, atmosferin, suların, buzun, toprağın ve insan faaliyetlerinin fiziğini, kimyasını ve biyolojisini modelleyen “çok yıllık simülasyonlar” olarak karşımıza çıkıyor. Lakin bütün bunlar yüzeysel kalıyor, zira güneş ışığını uzaya geri yansıtan bulutları simüle etme gereksiniminin yanı sıra global su döngüsünü (okyanustan su hareketi, deniz buzu, kara yüzeyi ve yeraltı suyu, atmosfer ve bulutlar aracılığıyla) simüle etme gereksinimi da var.

Nvidia, dünyanın birinci defa ultra yüksek çözünürlüklü iklim modellemesi yapacak teknolojiye sahip olduğu sonucuna varıyor…

Online Müracaat