Köpekler, Neden Sık Sık Başlarını Yana Eğerler?

Köpekler, Neden Sık Sık Başlarını Yana Eğerler?
Okunuyor Köpekler, Neden Sık Sık Başlarını Yana Eğerler?

Bir köpek sever için hiçbir şey, bir köpeğin yana yatan bir başı ve bu sırada sallanan kulakları kadar zayıflatıcı olamaz. Peki fakat köpekler neden başlarını sık sık yana eğiyor? Araştırmacılar, kısa ve öz bir formda “Köpeklerde baş eğmenin keşifsel tahlili” isimli yeni bir makalede, bu şirin baş eğmelerin, yanal beyin işlevlerinin bilgileri işlemek için onlara yardımcı olmasından ötürü köpeklerin ilgilerini artırmaları ile kontaklı olabileceğini öne sürdüler.

Animal Cognition mecmuasında yayınlanan çalışma, Fugazza ve arkadaşlarının bir insan tarafından yönlendirildiği üzere öğrenilmiş isimlere sahip oyuncakları getirmelerini inceleyen öbür bir araştırmaya katılan 40 köpeğin yardımını aldı. Araştırmacılar, ortaya çıkan zorlukları gözlemlerken, köpeklerin başlarının eğilmesine bilhassa dikkat ettiler. Köpeklerin başlarını eğip eğmediklerini ve hangi istikamete eğdiklerini not ettiler.

Araştırmaya dahil edilen köpeklerden yedisi, objelerin isimlerini öğrenmede hayli usta olduklarını kanıtlamış olan yetenekli söz öğrenenler (GWL’ler) olarak sınıflandırıldı. Kalan 33 köpek, oyuncakların isimlerine gereğince aşina olmaları için üç aylık eğitimden geçirilen aile köpekleriydi.

Çalışmanın sonuçları, GWL köpeklerin başlarını aile köpeklerinden kıymetli ölçüde daha fazla eğdiğini ve eğim tarafının, sahibinin pozisyonu yahut ses kaynağı ile hiçbir ilgisi olmadığını gösterdi. Tüm köpekler, çalışmadan evvel oyuncaklara eşit derecede aşina olacak biçimde eğitildiğinden ötürü araştırmacılar, oyuncak popülaritesinin eğim tetikleyicisi olma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorlar.

Bunun yerine, eğilmenin manalı sözlere karşılık olarak olabileceğini öne sürüyorlar, bu da gözlemsel çalışma sırasında GWL köpeklerin neden daha sık eğdiklerini açıklayabilir. Yani başını eğme, köpeğin artan dikkatinin bir göstergesi olabilir ve baş eğim tarafı ile köpeğin insan sesini nöral işlemesi ortasında bir ilgi olduğuna işaret ediyor olabilir.

Çalışma muharrirleri, “Obje kelamlı etiketleri bağlamında, tek başına uyaranın aşinalığı baş eğmelerini ortaya çıkarmak için kâfi değildi” diyor ve ekliyor: “Bu nedenle, köpeklerin davranışlarındaki farklılığın (GWL köpekleri için) manalı sözler duyma ile ilgili olabileceğini ve artan dikkatin bir işareti olabileceğini öneriyoruz. Baş eğmeler, muhtemelen oyuncağın ismini duyduğunda köpeklerin hafızasında (örneğin, görsel bir imaja isim) çapraz modal bir eşleşme oluşmasıyla da ilgili olabilir.

Açıklama şu biçimde devam ediyor: “Köpek beyninde insan seslendirmelerinin işlenmesinde lateralizasyon için deliller var, fakat bu çalışmadaki az sayıda GWL köpeğinin bulunması, popülasyon seviyesinde bir doğrulama sapmasının araştırılmasını engelliyor. Daha büyük bir örneklem büyüklüğüne sahip gelecekteki çalışmalar, baş eğme tarafı ile insan seslendirmelerinin sinirsel işlenmesi ortasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak için davranışsal ve sinirsel yaklaşımları birleştirebilir.

Online Müracaat