Kayıp Kıta “Balkanadolu” Eski Memelilerin Savaş Alanı Olabilir mi?

Kayıp Kıta “Balkanadolu” Eski Memelilerin Savaş Alanı Olabilir mi?
Okunuyor Kayıp Kıta “Balkanadolu” Eski Memelilerin Savaş Alanı Olabilir mi?

Pek çok kaynağa nazaran, yaklaşık 50 milyon yıl evvel, Balkanadolu (Balkanatolia) olarak isimlendirilen eski bir kıta, Avrupa ile Asya ortasında oturuyordu ve komşu kara kütlelerinde bulunanlara benzemeyen bir dizi enteresan çeşide mesken sahipliği yapıyordu. Bu kıtanın varlığını öne süren yeni bir araştırmanın müellifleri, düşen deniz düzeylerinin Asya memelilerinin Balkanadolu’ya girmesine ve Batı Avrupa’ya geçmeden ve ani bir yok olma olayı yaşanmadan evvel mahallî yırtıcı ömrü alt edip yerlerini almasına imkan tanıdığın öne sürüyorlar.

Grande Coupure olarak bilinen, Avrupa faunasının bu dramatik kaybı, yaklaşık 34 milyon yıl evvel Eosen çağının sonunda meydana geldi. Bununla birlikte, araştırmalarını Earth-Science Reviews mecmuasında sunan çalışma muharrirleri, Asya çeşitlerinin bu olaydan yaklaşık beş ila on milyon yıl evvel Güneydoğu Avrupa’daki fosil kayıtlarında görünmeye başladığını açıklıyor.

Grande Coupure’a giden vakit çizelgesindeki boşlukları doldurmak için araştırmacılar, Balkan yarımadası ve Anadolu’daki 31 Eosen göğüslü fosil kaydının tamamını gözden geçirdiler ve bu bulguların kimilerinin tarihini güncellenmiş jeolojik datalara dayanarak tekrar değerlendirdiler. Elde ettikleri sonuçlar, çağın büyük bir kısmında bölgenin “burada Balkanadolu olarak isimlendirilen, daha evvel tanınmayan bir biyocoğrafik bölge” olarak var olduğunu gösterdi.

Lakin fosil kayıtları, Asya kemirgenlerinin ve dört ayaklı toynaklı hayvanların bölgeyi yaklaşık 40 milyon yıl evvel kolonileştirdiğini de gösterdi. Eosen’in bitiminden evvel Balkanadolu’yu istila eden Asya tipleri ortasında, büyük gergedanlara benzeyen fakat Grande Coupure vaktinde soyu tükenmiş olan brontotheres bulunuyordu.

Araştırma muharrirleri, “Bu kolonizasyon olayı, global östatik deniz düzeyindeki bir düşüş ve Doğu Anadolu’da ve Küçük Kafkasya’da tektonik güdümlü bir deniz geri çekilmesi ile orta Eosen sonlarında kolaylaştırıldı” diye yazıyor.

34 milyon yıl evvel, bir buzullaşma olayının deniz düzeylerinin bir kere daha düşmesine neden olduğu vakte kadar, Balkanadolu bir kara köprüsü ile Batı Avrupa’ya bağlandı. Bu, Asyalı memelilerin batıya yanlışsız seyahatlerine devam etmelerinin yolunu açtı ve çok sayıda Avrupa tipinin vefatını tetikledi.

Öbür bir deyişle, araştırmacılar 40 ve 34 milyon yıl evvel meydana gelen büyük coğrafik değişikliklerin Asyalı toynaklıların ve kemirgenlerin Avrupa’yı iki basamakta kolonileştirmesini sağladığını öne sürüyorlar. Bunlardan birincisinde, daha sonra Avrupa kıtasını fethetmeye devam etmeden evvel mevcut yırtıcı ömrün birçoklarını değiştirdikleri Balkanadolu’da ikamet ettiler.

Muharrirler, “Bu paleocoğrafik değişiklikler, Balkanadolu’nun başka bir biyocoğrafik bölge olarak mevtini tetikledi ve Batı Avrupa’daki Grande Coupure öncesinde ve sırasında Asya’ya has endemik kısımların dağılmasının yolunu açtı” diyor.

Online Müracaat