Kaspersky Birinci Şeffaflık Raporunu Yayınladı

Kaspersky Birinci Şeffaflık Raporunu Yayınladı
Okunuyor Kaspersky Birinci Şeffaflık Raporunu Yayınladı

Çağdaş hayatta teknolojinin artan ehemmiyeti sayesinde, güvenlik tahlilleri de dahil olmak üzere kullandığımız yazılımların şeffaflığına yönelik talep de artıyor. Bu talebi karşılamak için Kaspersky, kullanıcılarının şirketin bu cins taleplere nasıl karşılık verdiğini ve kullanıcıların data güvenliği ve kapalılığına yaklaşımını anlamalarına yardımcı olmak için birinci şeffaflık raporu olan “Law enforcement and government requests” raporunu yayınladı.

Dijital teknolojilerin uygun halde geliştirilmesini ve kullanımını tehdit eden siber taarruzların sayısı her yıl arttıkça, BT topluluğunun iş birliği gereksinimi da artıyor. Kaspersky, ulus hudutlarının ötesine geçen siber hatalarla başarılı bir halde uğraşa yardımcı olmak ve kullanıcılarının siber dünyada inançta, kendinden emin olmalarını sağlamak için dünya genelinde kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyor.

Kaspersky, global hükümetlerden ve kolluk kuvvetlerinden gelen taleplere karşılık verme yaklaşımını kullanıcı bilgileri ve teknik uzmanlık olmak üzere iki kategoride kamuoyuyla paylaştı. Ayrıyeten 2020 ve 2021’in birinci altı ayı (H1) için ülkelere nazaran bu tıp taleplerin sayısı hakkında bilgi açıkladı.

  • 2020’de Kaspersky, 15 ülkeden hükümetinden ve kolluk kuvvetlerinden 160 talep aldı. Bunların 132’si Şahsî Olmayan Teknik Bilgi ve Uzmanlık içindi. Kullanıcı bilgilerine (28) yönelik tüm talepler, bilgilerin olmaması yahut yasal doğrulama gerekliliklerini karşılamaması nedeniyle reddedildi.

  • 2021 yılının birinci yarısında Kaspersky, 17 ülke hükümetlinden ve kolluk kuvvetlerinden 105 talep aldı. Bunların %40’ı data eksikliği yahut yasal doğrulama gerekliliklerini karşılamaması nedeniyle reddedildi. Bu yılın birinci altı ayında alınan 89 talep Ferdî Olmayan Teknik Bilgi ve Uzmanlık içindi.

Kaspersky, hiçbir vakit kolluk kuvvetlerine yahut devlet kurumlarına kullanıcı bilgilerine yahut şirketin altyapısına erişim sağlıyor. Talep üzerine bu çeşit bilgiler hakkında bilgi veriliyor, lakin hiçbir üçüncü taraf direkt yahut dolaylı olarak altyapıya yahut bilgilere erişemiyor ve tüm talepler onaylama, reddetme yahut itiraz öncesi zarurî yasal doğrulamadan geçiriliyor.

Kullanıcı dataları, kullanıcılar tarafından şirketin eserlerini ve hizmetlerini kullandıklarında Kaspersky’ye sağlanan bilgileri içeriyor ve kullanıcıların kullandığı hizmetlere, eserlere ve özelliklere bağlı olarak Kaspersky Saklılık Politikasında açıklandığı halde korunuyor. Bir siber güvenlik şirketi olarak Kaspersky, kolluk kuvvetlerinin ekseriyetle elektronik ispatlarla ilgilendiği içerik bilgilerini (kullanıcıların oluşturdukları yahut irtibat kurdukları) işlemiyor yahut bunlara erişimi yok.

Teknik uzmanlık talepleri, Kaspersky güvenlik araştırmacıları ve makine tahsili algoritmaları tarafından üretilen ve sağlanan ferdî olmayan teknik bilgileri içeriyor. Bunlar makus emelli yazılımın MD5 karmalarını, tehlike göstergelerini (IoC’ler), siber hücumların işleyiş biçimi hakkında bilgileri, makûs maksatlı yazılımların bilakis mühendislik çıktılarını, istatistiksel bilgileri ve öteki araştırma ve araştırma sonuçlarını içerebiliyor.

Bu tıp isteklerin işlenmesiyle ilgili daha fazla bilgi ve adımlar burada yer alıyor.

Kaspersky Halkla Bağlar Lideri Oleg Abdurashitov, “Kaspersky olarak ne yaptığımız ve bunu nasıl yaptığımız konusunda şeffaflığa bağlıyız. Şirketimiz, memleketler arası siber güvenliğin çıkarları doğrultusunda dünya genelindeki kanun uygulayıcı kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır. Siber kabahatle gayrette kuruluşlarla nasıl iş birliği yapacağımıza ait temel unsurlarımızı açıkça ileterek, kullanıcılarımızın Kaspersky siber güvenliğine daha fazla güvenmelerine yardımcı olacağımıza inanıyoruz” diyor.

Ayrıyeten kullanıcıdan gelen şahsî bilgilerinin silinmesi talebi üzere birden çok gayeyle kullanıcılardan alınan talepler, kullanıcı bilgilerinin nasıl ve nerede saklandığına ve bunların sağlanmasına ait detaylara ait bilgiler şeffaflık raporunda yer alıyor. 2020’de Kaspersky toplam 503 kullanıcı isteği alırken, 2021’in birinci yarısında bu sayı iki katına çıkarak 1.199 istek oldu. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaspersky Küresel Transparency Initiative hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen web sitesini buradan ziyaret edin.

Online Müracaat