İnsan Hayatının En Memnun Yılları Hangileri?

İnsan Hayatının En Memnun Yılları Hangileri?
Okunuyor İnsan Hayatının En Memnun Yılları Hangileri?

Hayatımızın en hoş yılları hangileri? Tek kaygımızın yalnızca okul ödevlerimiz olduğu çocukluk periyodu mi; hafta sonlarını eğlenerek geçirdiğimiz 20’li yaşlarımızın başları mı; daha gelişmiş bir hayat biçimi ve kendi paramızın olduğu 30’lu ve 40’lı yaşlarımız mı; hatta bizi nitekim memnun eden şeylere odaklanmaya başladığımız emeklilik periyodu mi?

Yeni ve büyük bir çalışma bu sorunun karşılığını bulmaya çalıştı ve 50 yaşın üzerindeki hayatlarına geri bakan bir iştirakçi örneklemesine nazaran, karşılık 30-34 yaşları ortasında. Çalışma Springer Toplumsal Göstergeler Araştırması’nda yayınlandı.

Doğal ki bu büsbütün istatistiksel bir eğri ve 30-34 aralığı yalnızca tepe kısmını oluşturuyor. İştirakçinin yaşı ve yaşadığı olayların ortasındaki farklılıkların yanı sıra hangi ülkeden oldukları elbette sonucu büyük ölçüde etkiliyor. Örneğin Fransa, 20’li yaşların ortasından 80 yaşına kadar misal bir memnunluk seviyesini sürdürüyor.

Datalar, 13 farklı ülkeden 17.000’den fazla kişiyi içeren SHARELIFE isimli retrospektif bir modülden alındı. İştirakçiler hayatlarının geçmiş periyotlarının tarihi bir incelemesini yaptılar ve başka soruların yanı sıra hayatlarının en memnun evresi hakkında sorular soruldu.

Fakat, tüm ülkeleri ve cinsiyeti hesaba kattığımızda, sonuçlar 30-34’te net bir tepe gösteriyor ve bu yılların birçok insanın hayatının en keyifli yılları olduğunu gösteriyor. Bu noktadan itibaren birtakım iştirakçiler misal bir memnunluk periyodunu onlarca yıl sürdürüyor olsa da, bu çalışma ömrün birinci yıllarında memnunluk algımızın geliştiğini gösteriyor. Şahsî ve aile hayatındaki değişiklikler, 20’li yaşlarımızda keskin bir yükseliş trendi ile sonuçlanıyor ve sonraki yıllarda doruğa ulaşana kadar (bazı durumlarda bu nokta plato olarak sürüyor) refahımızı düzgünleştiriyor.

Müellifler, bu sonuçların, yaşlı insanların hayatlarının geçmiş devirlerini hatırlama yeteneklerinden büyük ölçüde etkilendiğini belirtiyorlar. İştirakçilerin o periyotları gerçek bir formda hatırlayıp hatırlamadıklarını yahut bugünün ömür şartlarıyla hayatlarının o devrinin nasıl olacağını hayal edip etmedikleri konusunda kesin bir şey söylemek pek mümkün değil.

Farklı bir formda, araştırmacılar bu sonuçların “sürerken tadını çıkarın” zihniyetimizi geliştirmenin ötesine geçtiğine inanıyorlar. Bu sonuçlar politikayı etkileyebilir. Yaşlı insanların, emeklilik ve sıhhat hizmetlerinin gündemlerinin üst sıralarında yer aldığı, içinde bulundukları ömür etabını direkt etkileyen siyasetlere oy verme olasılıkları daha yüksek ve gençlere yönelik siyasetlere oy verme olasılıkları daha düşük. Bu, yaşlandıkça algılanan memnunluk azalmasından kaynaklanıyor olabilir.

Ne olursa olsun, anketin ana sonucu, mutluluğun hayatın orta evrelerinde doruğa ulaştığı…

Online Müracaat