Hizmet Olarak Ağ’a İlgi Artıyor

Hizmet Olarak Ağ’a İlgi Artıyor
Okunuyor Hizmet Olarak Ağ’a İlgi Artıyor

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba, COVID sonrası dünyanın sürdürülebilir bir dijital dönüşüme gereksinimi ışığında, EMEA bölgesindeki teknoloji önderlerinin mevcut altyapılarını ve ağ kurulumlarını gözden geçirmelerini sağlayan bir hizmet olarak ağ (NaaS) tahlillerine artan ilgiyi ortaya koyan bir çalışma yayımladı.

Bir şirketin ağ yaygınlığını, operasyonlarını ve hayat döngüsü idaresinin yüzde 50’den fazlasının abonelik usulüyle üçüncü bir tarafça sağlanması olarak tanımlanan NaaS, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 89’unun gündeminde yer alan bir kavram. Aslında, her üç şirketten birinin (yüzde 30) sıklıkla üzerinde durduğu bir bahis.

İŞ AÇISINDAN KAZANIMLAR

Çalışmaya katılanlara bu ilginin arkasında yatan sebepler sorulduğunda finansal esneklik, en temel kazanımlar ortasında ön planda yer alıyor. Yüzde 65’lik bir çoğunluk NaaS’ın operasyonel maliyetlerde düşüş sağlayabileceği beklentisindeyken, yüzde 63’lük kesim ise sermaye masraflarından operasyonel masraflarına bir geçişin sağlanabileceğini düşünüyor. Ama esneklik hem ağ hem de BT takımının harcadığı vakit bağlamında öncelik verilen bir öbür etmen.

Çalışmaya katılan şirketlerin dörtte üçü (yüzde 78’i) iş gereksinimlerine nazaran ağlarını ölçeklendirme esnekliğini kilit bir kazanım olarak, yüzde 40’ı ise esnekliği iş faaliyetlerini yönetmekte potansiyel bir oyun değiştirici etmen olarak görüyor. Birebir vakitte, iştirakçilerin yarısı (yüzde 50’si) NaaS’ın BT grubunun yükünü hafifleteceğini ve arta kalan vakitlerini inovasyon ve stratejik teşebbüslere ayırabileceklerini (yüzde 38’i) düşünüyor.

MUVAFFAKİYETİN ÖNÜNDEKİ MANİLER

NaaS’a duyulan muhtaçlık apaçık ortada. Ancak yapılan çalışma, muvaffakiyete giden yolda bir dizi kritik pürüzün yer aldığını gösteriyor.

Bunların başında şirketlerin iç süreçlerinde karşılaştığı mahzurlar geliyor. Teknoloji başkanlarının üzerinde durduğu kaygılar ortasında yüzde 61’lik oranıyla bütçe hesaplaması ve yatırım döngüsü, yüzde 58’lik oranıyla bütçe bulamama ve operasyonel süreçlerin her bir tarafta birebir düzlemde ilerlememesi (yüzde 55) yer alıyor.

Çalışmanın sonuçları tıpkı vakitte çok daha temel nitelikteki bir mahzuru gün yüzüne çıkarıyor: NaaS hakkındaki genel bilgi eksikliği. Türkiye’de teknoloji önderlerinin yüzde 100’ü NaaS’a bir terim olarak aşina olduklarını söylerken, yalnızca beşte ikisi tam olarak ne manaya geldiğini biliyor. EMEA bölgesinde ise gündeminde NaaS olan şirketlerdeki teknoloji başkanlarının yalnızca yüzde 46’sı bu terimi tam manasıyla kavramış durumda.

NaaS’ın kapasitesine dair algıda da bir eksiklik kelam konusu. Teknoloji önderlerinin yalnızca yüzde 5’i NaaS’ı oturmuş ve uygulanabilir bir tahlil olarak görüyor. Piyasada kendine yer bulmak isteyen bir konsept olarak görenlerin oranı yüzde 27’iken, yüzde 68’i ise şimdi başlangıç basamağında olduğunu söylüyor.

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba’nın EMEA bölgesinden sorumlu lider yardımcısı Morten Illum “Pandeminin tesirinin zayıfladığı bu periyotta ağda çevikliğe ve esnekliğe gereksinimimiz hiç bu kadar yüksek olmamıştı” diyor ve ekliyor: “İşlerini yoluna sokmak ve daha da fazlasını isteyen şirketlerin kritik muhtaçlığı olan esnekliğin sağlanmasının yanı sıra güvenlikten bütçe ve insan kaynağı kısıtlamalarına dek birçok probleme NaaS’ın karşılık verebileceğini biliyoruz. Ancak NaaS’ın potansiyelinin ortaya çıkarılabilmesi için farkındalık ve bilgi ortasındaki boşluğu kapatmamız gerekiyor.”

Online Müracaat