Garip Biçimli, Ezber Bozan, Sıra Dışı Bir Asteroit: Karşınızda Kleopatra!

Garip Biçimli, Ezber Bozan, Sıra Dışı Bir Asteroit: Karşınızda Kleopatra!
Okunuyor Garip Biçimli, Ezber Bozan, Sıra Dışı Bir Asteroit: Karşınızda Kleopatra!

Yeni keşfedilen ve Kleopatra 216 olarak isimlendirilen bir asteroidi Dünya’nın en büyük teleskoplarından biri ile gözlemleyen astronomlar, bu asteroidin formunun bir kemiğe benzediğini belirledi. Bu biçim, onu Güneş Sistemi’ndeki en garip objelerden biri haline getiriyor. Müşahedeler, asteroit oluşumu hakkındaki bilgilerimizin artmasını sağlayabilir.

Bilindiği üzere, kütle çekimi nedeniyle belirli bir büyüklüğün üzerindeki tüm gök cisimleri global hale gelme eğilimli. İki tarafında şişkin bölgeler bulunan bir kemiğe benzeri biçimi ile Kleopatra asteroidi bu teorinin dışında kalıyor. Asteroit hakkındaki araştırmaların sonuçları Astronomy and Astrophysics mecmuasında yayınlandı.

SETI Enstitüsü’nden Dr. Frank Marchis, “Kleopatra Güneş Sistemi’mizde eşsiz bir gök cismi olarak karşımıza çıkıyor” diyor ve kelamlarına şöyle devam ediyor: “Sıradışı objeler keşfedip onları gözlemlediğimizde, değişik bilimsel keşifler yapabiliyoruz. Kleopatra sistemi, bu özelliği ile bizim Güneş Sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayabilir.

Marchis’in Kleopatra’yı sistem olarak tanımlaması, beraberinde iki de uydusunun olmalı nedeniyle. Astronomlar bu uyduları Kleopatra’nın iki çocuğunun isimleri ile isimlendirdi: AlexHelios ve CleoSelene.

Kleopatra asteroit neslinde yer alıyor ve Dünya’ya onu ayrıntılı olarak incelememize müsaade verecek kadar yaklaşmıyor. 2027’de devreye girecek olan ELT teleskobu sayesinde bu sıra dışı gökcismini daha detaylı olarak inceleyebileceğiz. Asteroit standartlarına nazaran epeyce büyük olan Kleopatra’nın uzunluğu yaklaşık 270 kilometre. Marchis, asteroidin etrafındaki uydularının Kleopatra’dan kopan kesimler olduğuna inanıyor.  

Online Müracaat