Fukushima Nükleer Felaketinden 10 Yıl Sonra Kanser Şoku!

Fukushima Nükleer Felaketinden 10 Yıl Sonra Kanser Şoku!
Okunuyor Fukushima Nükleer Felaketinden 10 Yıl Sonra Kanser Şoku!

En az iki gırtlak kanseri hadisesi, 10 yıl evvel Japonya kıyılarını vuran Fukushima Daiichi nükleer felaketiyle direkt temaslı bulundu. Japonya Sıhhat, Çalışma ve Refah Bakanlığı, Fukushima Daiichi nükleer felaketinin iki erkeğin gırtlak kanseri geliştirmesinde direkt rol oynadığını kabul etti. Japon devlet televizyonu NHK, 40 yaşlarındaki adamlardan birinin hastalığa yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu iki kişi, Mart 2011’de Fukushima Daiichi Nükleer Santrali kazasının akabinde paklık çalışmalarında çalışmıştı ve 2018’de hastalandılar. Yakın vakitte düzenlenen bir uzmanlar paneli, emekçilerin inançlı milisievert düzeyinden (mSv – iyonlaştırıcı radyasyonu ölçmek için kullanılan bir birim) çok daha fazlasına maruz kaldıklarına karar verdi. İkili, yaklaşık 85 ve 44 mSv’ye maruz kaldı. ABD’deki ortalama yıllık maruziyet yaklaşık 6,2 mSV ve Birleşik Krallık’taki nükleer sanayi çalışanları için yıllık maruziyet sonu 20 mSv olarak belirlenmiş durumda.

Fukushima’nın akabinde birinci kez gırtlak kanseri iş kazası olarak kabul edildi. Bununla birlikte, öbür kanser hadiseleri da nükleer felaketle alakalı. NHK’nin söylediğine nazaran, en az altı başka Fukushima çalışanı lösemi, tiroid kanseri yahut akciğer kanseri geliştirdi.

Nükleer felaket 11 Mart 2011’de meydana geldi. 2011’de bir sarsıntı ve 15 metrelik bir tsunaminin vurması ile bir arada, 1986 Çernobil olayından bu yana en şiddetli nükleer felaket olan kuzeydoğu Japonya’daki Fukushima Daiichi nükleer santralindeki üç reaktörde felaketle sonuçlanan erimeler yaşanmıştı. Etrafa yayılan ziyanlı radyoaktif izotoplar nedeniyle, yaklaşık 160.000 sakin derhal tahliye edildi ve Japon yetkililer santralin etrafına 30 kilometrelik bir yasak bölge oluşturdu.

Bu yılın başlarında yayınlanan bir rapor, bu tedbirlerin halkı değerli ölçüde radyasyondan muhafazayı başardığını ve radyasyon dozlarının aslında birinci şüphelenilenden daha düşük olduğunu savunmaktaydı. Bu nedenle, felaketin kanser oranlarını kıymetli ölçüde artırmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştı.

2016 yılında, Fukushima Üniversitesi’ndeki bilim insanları, lokal çocukları tiroid kanserinin erken belirtileri için taramaya başladılar ve kanser oranlarında şaşırtan bir artış buldular. Anlaşılır bir biçimde, bu birtakım telaşlara neden oldu, lakin daha sonra bunun radyasyona maruz kalmanın sonucu olmadığı sonucuna varıldı.

Bununla birlikte, bu iki gırtlak kanseri olayının açıkça gösterdiği üzere, nükleer felaketten sonra temizlemeye yardımcı olan çalışanların bir kısmı radyasyona maruz kalmanın tesirlerini yaşadı ve bu durum artık kanıtlanmış durumda…

Online Müracaat