Fidye Yazılımı Taarruzlarının Finans Kuruluşlarına Maliyeti 2 Milyon $

Fidye Yazılımı Taarruzlarının Finans Kuruluşlarına Maliyeti 2 Milyon $
Okunuyor Fidye Yazılımı Taarruzlarının Finans Kuruluşlarına Maliyeti 2 Milyon $

Sophos, dünya genelinde orta ölçekli finansal hizmet kuruluşlarının fidye yazılımları nedeniyle uğradıkları ziyanı ortaya koyan “The State of Ransomware in Financial Services 2021” başlıklı raporunu yayınladı. Rapor, finansal hizmetler kesimindeki fidye yazılımı kurbanlarının bu durumu düzeltmek için ortama 2 milyon dolardan fazla para harcamak zorunda kaldığını gösteriyor. Rapor finans dalının fidye yazılımlarına karşı en güçlü dallardan biri olduğuna işaret etse de, ödenen sayılar global ortalamanın üzerinde.

Araştırmanın başka bulguları ortasında şunlar yer alıyor:

  • Ankete katılan finansal hizmet kuruluşlarının %34’ü 2020 yılında fidye yazılımlarından etkilendi.
  • Etkilenen kuruluşların %51’i saldırganların bilgilerini şifrelemeyi başardığını söyledi.
  • Şifrelenmiş datalarını geri almak için talep edilen fidyeyi ödeyenlerin oranı yalnızca %25. Bu, incelenen tüm kesimler ortasında ikinci en düşük ödeme oranına karşılık geliyor.
  • Ankete katılan fidye kurbanlarının yaklaşık üçte ikisi (%62), yedekleri sayesinde şifrelenmiş bilgilerini geri yüklemeyi başardı.
  • Gelecekte fidye yazılımı saldırısına uğrayacaklarına inanan finansal hizmet kuruluşlarının %47’si, bunun hücumların artık çok daha karmaşık ve durdurulmasının sıkıntı hale gelmesinden kaynaklandığını söylüyor.
  • Araştırmaya katılanların %45’i kesimlerindeki öbür kuruluşlar fidye yazılımlarıyla maksat alındıkları için kendilerinin de maksat alınabileceğine, %40’ı fidye yazılımlarının bu ölçüde yaygınlaştığı bir ortamda siber ataklardan etkilenmelerinin kaçınılmaz olduğuna inanıyor.

Yedekler Gasp Taarruzlarından Korunmak İçin Kâfi Değil

Finansal hizmetler, dünyadaki en yüksek regülasyona sahip sanayiler ortasında yer alıyor. Kurumlar kurallara uymama ve data ihlalleri üzere durumlarda değerli cezalar öngören SOX, GDPR ve PCI DSS üzere sayısız düzenlemeye uymak zorunda. Finansal kuruluşların siber hücumdan kaynaklanan bilgi ihlallerinden yahut operasyonel kesintilerden kaynaklanan mümkün ziyanları en aza indirmek için iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlara da sahip olması gerekiyor.

Sophos Kıdemli Güvenlik Danışmanı John Shier, şunları söylüyor: “Finansal hizmet kesimindeki katı regülasyonlar güçlü bir savunmayı teşvik ediyor. Fakat bu fidye yazılımıyla direkt bir atağın hedeflenen kuruluşlar için çok maliyetli olacağı manasına da geliyor. Buna muhtemel cezaları, BT sistemlerinin tekrar inşasını ve marka prestijinin tekrar istikrara kavuşturulmasının maliyetini eklediğinizde 2 milyon dolarlık sayısına nasıl ulaşıldığını anlamak daha kolay oluyor.”

Anket Avrupa, Amerika, Asya Pasifik ve Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki 30 ülkede, 550’si finansal hizmet kuruluşlarından olmak üzere 5.400 BT karar vericinin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Online Müracaat