Doğuştan COVID-19 Bağışıklığına Sahip Beşerler Umut Olacak!

Doğuştan COVID-19 Bağışıklığına Sahip Beşerler Umut Olacak!
Okunuyor Doğuştan COVID-19 Bağışıklığına Sahip Beşerler Umut Olacak!

Memleketler arası uzmanlar tarafından hazırlanan yeni bir raporda, kimi insanların COVID-19’a karşı genetik dirence, öteki bir deyişle doğuştan gelen bağışıklığa sahip olabileceğini ve virüse karşı uğraşta daha evvel kullanılmayan bir kaynak olarak kullanılabileceğini belirtiliyor. HIV ve norovirüs de dahil olmak üzere öbür enfeksiyonlarda doğal direnç gösteren genler olduğu biliniyor ve bu keşif, COVID-19’u anlamak ve daha uygun tedaviler ve aşılar geliştirmek için bir yol açabilir.

Nature Immunology mecmuasında yayınlanan araştırma, bir bireyin önemli sonuçlara hassaslığını etkileyebilecek faktörleri ve ayrıyeten doğuştan gelen dirence yol açabilecek faktörleri özetliyor. Takım, ayrıyeten gelecekteki araştırmalar için ve bu araştırmanın nasıl yürütüleceğini ayrıntılandıran kapsamlı bir strateji için çeşitli amaçlar de sunuyor.

COVID-19 pandemisinin başlamasından bu yana geçen 22 ayda besbelli hale geldiği üzere, enfeksiyonlar asemptomatikten ömrü tehdit edene kadar değişen derecelerde, şahıstan şahsa değişkenlik gösteriyor. Kimileri hafif acı çekiyor, kimileri hastaneye kaldırılıyor ve kimileri enfeksiyondan sonraki aylar içinde de acı çekmeye devam ediyor. İkincil hastalık oranları birtakım hanelerde yüzde 70’e ulaşabiliyor ve ailenin geri kalanı COVID-19 olsa da buna enfeksiyona direnen çok sayıda kişi olduğu da biliniyor. Lakin bu, berbat niyetli bir virüsün gayelerini ihtimamla seçmesinin sonucu değil. Bu yeni çalışmanın müellifleri, tahminen de COVID-19’un klinik değişkenliğinin genetik faktörlerle açıklanabileceğini öne sürüyorlar.

Takım, bu çalışmanın sonuçlarının yeni COVID terapilerinin geliştirilmesine yol açabileceğini umuyor ve  “Çalışmamız, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu bloke eden akılcı yeni ilaçların geliştirilmesinin önünü açma potansiyeline sahip” diyor.   

Online Müracaat