Devlet Hastanelerindeki Sağlık Kriterleri

Devlet Hastanelerindeki Sağlık Kriterleri
Okunuyor Devlet Hastanelerindeki Sağlık Kriterleri

Devlet Hastaneleri Nasıl Bir Yapıya Sahiptir?

Hastane, hasta ve yararlılara tıbbi tedavi ve cerrahi müdahale ile  iyileştirmek ve tedavi süresince onları barındırarak hastalıklarına tanı koymak, amacıyla oluşturulan, eğitimli kişilerden oluşan personelin çalıştığı ve çeşitli tıbbi  cihazlarla donatılmış bir kurumdur. Hastane özel ve devlet olarak ikiye ayrılmaktadır. Bugünlerde büyük devlet hastanelerinin çoğu aynı zamanda bir eğitim ve araştırma merkezidir. Toplumun her türlü sağlık gereksiniminin karşılanması için acil tedavi, rehabilitasyon ve polikinlik gibi sağlık hizmetleri hastanelerde yürütülmektedir.  Hastanelerde ayrıca klinik ya da servis bölümlerinden başka temizlik, saymanlık, eczane, hasta bakımı, arşiv ve röntgen gibi ayrılmış bölümlerde vardır. Hastanenin yönetiminden sorumlu olan başhekimdir.

Başhekimin yanında servis şefleri ve başhemşire de sorumludur. Bir hastanenin başarılı olabilmesi için doktorlar, hastane yöneticileri, danışmanlar, mimarlar , hemşireler  ve diğer bölümlerin uyumlu şekilde çalışması gerekir. Planlama aşamasında, departmanların bir araya gelirken düşey ve yatay ilişkileri, steril olan ve olmayan mekanların ilişkileri, ayakta ve yatacak olarak tedavi görecek hastaların ilişkileri gibi bir çok kriter doğru olarak anlatılmalıdır.

Bu ilişkiler çok karmaşık olmakla birlikte, konuların matematiksel ve hassas olarak yaklaşılmasını zorunlu kılar. Hastane sadece hasta olan insanların gelmediği, kontrole gelen sağlıklı insanlar ve hasta ziyarete ne gelen insan topluluklarından oluşan bir yapıdır. Bunun yanında hastanenin renk seçimi kararları, tasarım yapısı ve malzeme kalitesi hastaneyi kullanan insanlar üzerinde psikolojik etkiyi belirlemektedir. Hastanenin yapısı kendini yenileyen, hızlı değişim gösteren ve yeni teknolojiye açık olmalıdır.

[the_ad id=”520″]

Devlet Hastanelerinde Olması Gereken Sağlık Kriterleri

Hastaneler ve diğer hizmet alanında çalışan kurum ve kuruluşlar, rekabette ayakta kalabilmek için diğer rakip olan kuruluşlarla arasında fark yaratacak şekilde kendi kurumsal performanslarını iyileştirme yönünde çaba sarf ederek kararlar almalıdırlar. Değişen müşteri beklentilerine cevap verilebilir ve hasta sorunlarına müdahale eden bir ortam olmalıdır. Hizmet kalitesi iyileştirilmeli, performans ölçümleri birbirini tetikler olmalı ve doğru ölçümlerle, doğru işler yapılmalıdır. Sürekli kalite iyileştirme yolunda adımlar atılmalıdır.

Sağlıklı bir ortam yaratılması için hastanelerin temizlikleri devamlı sağlanmalıdır. Hastane kalabalık bir ortam olduğundan sürekli steril bir ortam yaratılmalıdır. Güvenilir ve yeterli performans gösteren çalışanların olduğu takımlar olmalı ve bu takımlar, uyumlu ve güler yüzlü personel anlayışına sahip olmalıdır. Bu kurallara uyan hastaneler çok güzel bir şekilde koordinasyonlu çalışarak, uyumlu personelleri ile hastaneye gelen kişiler tarafından sevilen sağlıklı  bir hastaneye ortam hazırlamaktadır.