COVID-19, Üzerinden 6 Ay da Geçse İyileşenleri Rahat Bırakmıyor!

COVID-19, Üzerinden 6 Ay da Geçse İyileşenleri Rahat Bırakmıyor!
Okunuyor COVID-19, Üzerinden 6 Ay da Geçse İyileşenleri Rahat Bırakmıyor!

COVID-19’un uzun vadeli tesirleri ile ilgili şimdiye kadar yapılmış en büyük çalışmalardan biri, virüs testi olumlu çıkan bireylerin üçte birinden fazlasının, üç ila altı ay boyunca en az bir semptomu olduğunu ortaya koyuyor. Semptomlar, önemli Grip nöbetlerinden bile güzelleşen insanlara nazaran yüzde 50 daha yaygın.

Neredeyse pandemi başladığından beri hayatta kalan, lakin beklenmedik bir halde kalıcı tesirlere maruz kalan beşerlerle ilgili anekdot raporları ortaya çıktı. Bu açıklamalar, sadece hastaneye kaldırılması gereken şahıslardan değil, hayatları hiçbir vakit tehlikede görünmeyen ve kimi durumlarda o kadar da hasta olmayan insanlardan geldi.

Vakitle bilimsel çalışmalara ilerledik, lakin bunların birçok ya küçük ya da kendi kendini seçen örneklerdi. Artık PLOS Medicine’deki bir makale çok daha titiz bir araştırma sunuyor. Ne yazık ki bu araştırmanın sonucu, rahatsız edici.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Max Taquet ve ortak muharrirler, 273.618 Amerikan COVID-19 mağdurunun anonimleştirilmiş elektronik sıhhat kayıtlarına baktılar. Bunların yüzde 57’si enfeksiyondan sonraki altı ay içinde Uzun COVID ile bağlantılı bir yahut daha fazla semptom bildirdi. COVID’li bireylerin yarısından fazlasının anında iyileşmemesi şaşırtan değil, lakin muharrirler müspet testten sonraki üç ila altı aylık devir için sırf sıhhat kayıtlarına odaklandıklarında, yüzde 36,6’sının en az bir semptom bildirdiğini buldular.

Müelliflerin araştırdığı tüm semptomların SARS CoV-2 enfeksiyonundan öbür nedenleri olabilir. Hakikaten de en yaygın olan Anksiyete yahut Depresyon (yüzde 15), virüse ferdî olarak yakalanmak yerine dünyanın durumunu basitçe yansıtabilir.

Bununla birlikte, başka olağandışı yaygın semptomlar ortasında olağandışı teneffüs (yüzde 8) ve göğüs/boğaz ağrısı (yüzde 6) bulunuyor. Genel olarak semptomlar, hastalığa hiç yakalanmayanlara nazaran yüzde 44-104 daha yüksek.

Birinci bakışta, çalışmada bildirilen yorgunluk (yüzde 6) ve baş ağrısı (yüzde 5) oranları düşük görünüyor, lakin bunların sıhhat kayıtlarına girecek kadar şiddetli olaylar olduklarını unutmamak lazım.

Dr. Taquet yaptığı açıklamada, “Sonuçlar, her yaştan insanın değerli bir kısmının COVID-19 enfeksiyonundan sonraki altı ay içinde bir dizi semptom ve zorluktan etkilenebileceğini doğrulamaktadır” dedi ve ekledi: “Bu bilgiler, öz bildirim anketlerinden elde edilen bulguları tamamlıyor ve klinisyenlerin bu semptomları olan hastalara teşhis koyduğunu gösteriyor. Mevcut ve gelecekteki klinik gereksinimle başa çıkmak için uygun halde yapılandırılmış hizmetlere gereksinimimiz var.

İddia edilebileceği üzere, daha şiddetli hastalığa maruz kalan bireylerin kalıcı semptomlar yaşama mümkünlüğü daha yüksekti, fakat Taquet ve ortak müelliflerin bulduğu fark, beklendiği kadar keskin değil. Nispeten etkilenmeden hastalığı geçiren beşerler bile aylar sonra hastanede yatanlardan daha hasta olabilir.

Kaçınılmaz olarak yaş, kıymetli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor. Ayrıyeten bayanlara Uzun COVID semptomları teşhisi konma mümkünlüğü erkeklerden biraz daha fazlaydı, lakin makale birebir vakitte cinsiyet ve yaşa nazaran semptom sıklığında farklılıklar buluyor. Bilhassa yaşlı erkekler daha sık nefes alma zahmeti ve “beyin sisi” rapor ederken, genç bayanların baş ağrısı ve tasa yaşama mümkünlüğü daha yüksek gözüküyor.

Tahminen de en rahatsız edici bulgu, Uzun COVID hastalarının yüzde 40’ının, güzelleşme periyodunda bildirmedikleri semptomları üç aylık devrin akabinde yaşaması oldu.

Kıdemli muharrir Profesör Paul Harrison,Herkesin COVID-19’dan neden süratli ve tam olarak iyileşmediğini anlamak için farklı çeşitten araştırmalara hemen gereksinim var” dedi.

Online Müracaat